DaanHeermavanVoss

The second portrait for HP/De Tijd is online, Daan Heerma van Voss interviewed by Nick Muller. Check it here.

Daan for HP/De Tijd